PODZIĘKOWANIE

Serdecznie  dziękuję wszystkim, którzy brali czynny udział i przyczynili się do organizacji Gminnych Obchodów Narodowego Święta Niepodległości w naszej szkole i w naszej gminie.  Dziękuję:

Czcigodnym Księżom za sprawowanie ofiary Mszy Świętej i wygłaszaną homilie,

Panu Janowi Andrzejowi Dąbrowskiemu – Wójtowi Gminy Strzyżewice, przedstawicielom samorządu gminy i Urzędu Gminy, za poświęcony czas i przybycie,

Panu Antoniemu Skrabucha – przewodniczącemu Rady Powiatu i jednocześnie prezesowi powiatowego i gminnego Zarządu OSP za pomoc, pełną mobilizację i obecność druhów strażaków z terenu gminy,  

Wszystkim pocztom sztandarowym z terenu gminy za uświetnienie uroczystości,

Przedstawicielom Związku Piłsudczyków RP oddział w Kraśniku  za swoją obecność i miłe słowa,

Panu Tomaszowi Hanajowi dyrektorowi CKiP w Piotrowicach za współorganizowanie święta,

Młodzieżowej Orkiestrze Dętej Gminy Strzyżewice, harcerzom i harcerkom za ubogacenie uroczystości, 

Pani Magdalenie Krzywda za pięknie zorganizowaną akademię i właściwe przygotowanie młodzieży,

Panu Łukaszowi Oleszko za obsługę techniczną podczas uroczystości.

Wszystkim pracownikom szkoły oraz Rodzicom za pełną gotowość, zaangażowanie i przygotowanie uroczystości.

Dzieciom, młodzieży i wszystkim obecnym za przybycie, wspólne świętowanie i kultywowanie tradycji patriotycznych.

Edyta Golewska